MPWiK Obsługa kienta Druki do pobrania

Druki do pobrania


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Będzina
- pobierz plik pdf

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - pobierz plik pdf

Regulamin korzystania z Internetowego Systemu Obsługi Klientów (iBOK) - pobierz plik pdf


Zlecenie o aktualizację mapy - uzgodnienie branżowe
- pobierz plik pdf

Zlecenie o warunki techniczne, zapewnienie dostawy wody
- strona 1 - pobierz plik pdf
- strona 2 - pobierz plik pdf

Zlecenie o rozdzielenie instalacji wodociągowej
druk zlecenia - pobierz plik pdf
druk oświadczenia - pobierz plik pdf

Zlecenie o uzgodnienie dokumentacji

- pobierz plik pdf

Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
- pobierz plik pdf

Zlecenie wykonania pracy geodezyjnej
- pobierz plik pdf

Druk przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
- pobierz plik pdf

Zlecenie o dodatkowy wodomierz
- pobierz plik pdf

Karta informacyjna - Fundusz Spójności
- pobierz plik pdf

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków z osobą fizyczną
- pobierz plik pdf

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków z osobą prawną
- pobierz plik pdf

Wniosek o przywrócenie dostawy wody
- pobierz plik pdf

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

- pobierz plik pdf

Wniosek o wykonanie przyłączy

- pobierz plik pdf

Wniosek o dokonanie odbioru technicznego
- pobierz plik pdf

Zlecenie pełnienia nadzoru
- pobierz plik pdf
  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301