O firmie

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba Spółki mieści się w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 273670861 oraz działa pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 625-19-54-711 wydanym w dniu 2 grudnia 1997 roku.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000078165

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie została powołana aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 1997 roku, nr Rep. A3146/97 i zarejestrowana w dniu 7 października 1997 roku w Sądzie Rejonowym - Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w Katowicach pod numerem RHB 14711.

Przedsiębiorstwo jest własnością Gminy Miejskiej Będzin, która posiada 100% udziałów Spółki (118 207 udziałów po 500,00 zł każdy). Wysokość kapitału zakładowego MPWiK sp. z o.o. wynosi 59 103 500,00 zł. Główną i najważniejszą działalnością Spółki jest produkcja, zakup, przesyłanie i dostawa wody dla potrzeb odbiorców indywidualnych i zbiorowych oraz przedsiębiorstw.


oznaczenie formy prawnejSpółka z ograniczona odpowiedzialnością
firma, pod którą spółka działaMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
skrót firmyMPWiK Sp. z o.o.
dane o rejestracjiSąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
siedzibakraj Polska, województwo śląskie, powiat będziński, gmina Będzin, miejscowość Będzin
adresul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin
KRS0000078165
NIP625-19-54-711
REGON273670861
numer konta bankowegoCITIBANK HANDLOWY nr: 65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Przedmiot działalności

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i dostawa wody dla przemysłu, odbiorców indywidualnych i zbiorowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji działalności jest:

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 • Transport drogowy towarów,
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • Wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.


Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies