O firmie

Budowa kanalizacji w GrodźcuPrace związane z największą inwestycją z zakresu gospodarki ściekowej w historii będzińskich wodociągów rozpoczęły się w I połowie października 2014r.

Jak sama nazwa wskazuje podstawowy cel inwestycji to przejęcie ścieków powstających w dzielnicy Grodziec, odprowadzanych aktualnie bez oczyszczania do rzeki Brynicy i przekierowanie ich do oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Będzinie, przy ul. Kościuszki 140.

Projekt obejmuje południową część dzielnicy Grodziec i tereny położone wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego. Ścieki z dzielnicy Grodziec będą odprowadzane do zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego przy ul. Kołłątaja. Następnie z pompowni ścieki będą tłoczone rurociągiem do kolektora grawitacyjnego, usytuowanego wzdłuż ul. Wolności, skąd trafią do istniejącej pompowni ścieków Zamkowa, a dalej systemem kanalizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Będzinie.

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko ponieważ ograniczone zostaną zrzuty nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, co przyczyni się do poprawy stanu czystości rzeki Brynicy, wód gruntowych oraz do ochrony zasobów podziemnych. Należy również nadmienić, że przedsięwzięcie wpłynie na poprawę pracy będzińskiej oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej moce przerobowe oczyszczalni wykorzystywane są w ok. 15% i ze względów technologicznych oraz ekonomicznych obiekt wymaga dociążenia.

Inwestycja pozwoli również na podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków z posesji, zwiększy bezpieczeństwo sanitarne poprzez stworzenie warunków do likwidacji lokalnych szamb, które w okresie nawalnych deszczów stanowią zagrożenia epidemiologiczne.

Budowa systemu kanalizacyjnego wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 16 405 167,00 zł brutto.

Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności. Wartość dofinansowania wynosi 11 225 410,00 zł.

W ramach inwestycji powstaje 7,02 km sieci, w tym:

  • 6270,3 m kanalizacji sanitarnej,
  • przepompownia ścieków,
  • zbiornik retencyjny podziemny,
  • osadnik,
  • separator na kanale przelewowym,
  • obiekty towarzyszące dla zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego wraz z elementami zagospodarowania terenu,
  • przewidziano likwidację istniejącego kanału „Sztolnia” kl200 na odcinku o długości ok. 2x39m.

Zakończenie prac planowane jest na dzień 31 lipca 2015r.

Przedsiębiorstwo ma nadzieję, że nowo wybudowany system kanalizacyjny będzie dla mieszkańców Grodźca skutecznym bodźcem do podejmowania decyzji o przyłączaniu się do sieci.

Przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców korzystających z szamb przydomowych do przyłączenia się do systemu kanalizacyjnego. Sieć kanalizacyjna to rozwiązanie nie tylko nowocześniejsze i wygodniejsze niż korzystanie ze zbiornika bezodpływowego, ale również, co najistotniejsze przynoszące wymierne korzyści finansowe.

Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies