Projekty unijne


„Termomodernizacja budynku MPWiK Będzin”

Uprzejmie informujemy, że MPWIK Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-007E/19-00 z dnia 27.03.2020r. realizuje projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku MPWiK Będzin”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

  1. Osiągnięcie dodatniego efektu oszczędności energii

Planowane efekty:

  • obniżenie kosztów ogrzewania
  • podniesienie komfortu użytkowania
  • ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstałych w procesach grzewczych
  • poprawa estetyki budynku i otoczenia

Projekt przyczyni się do wypełnienia celu założonego w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, tj. do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Wartość projektu: 626 600,63 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 431 376,53 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 2019-04-01 - 2021-03-31

Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies