MPWiK Obsługa kienta Usługi projektowe i geodezyjne

Usługi projektowe i geodezyjneMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie, oprócz wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oferuje:

Kompleksowe usługi związane z podłączeniem projektowanego obiektu do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w szczególności:
- opracowanie projektu technicznego przyłączy wod-kan zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
- wykonanie podłączenia zgodnie z opracowany projektem technicznym.

Usługi projektowe i wykonawstwo wszelkich prac z zakresu zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, takich jak:

- ujęcie i odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki,
- wykonanie drenażu opaskowego budynku,
- obniżenie poziomu wód gruntowych na określonym terenie,
- wykonanie dodatkowej instalacji wod-kan na terenie działki,
- zainstalowanie dodatkowych osadników, studzienek itp.,
- wykrywanie nieszczelności na sieciach,
- udrażnianie kanalizacji,
- montaż dodatkowych wodomierzy,
- wywóz fekaliów z szamb przydomowych.

Cennik usług projektowych.

pobierz cennik


Usługi geodezyjne m. in. opracowywanie map do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze.

Cennik usług geodezyjnych.
pobierz cennik

Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników o odpowiednim wykształceniu i długoletniej praktyce oraz dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania oferowanych usług.

Stosowane materiały i rozwiązania techniczne uzgadniamy z Inwestorem.


   


 

Informacji na temat:

Udziela:

Godziny przyjęć:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA

mgr inż. Aleksandra Wójcik
tel. kom. 668-144-454

tel. 32 267-42-18/19 wew. 302

mgr inż. Aneta Rokicka
tel. 32 267-42-18/19 wew. 306
tel. kom. 609-022-986

 

inż. Anna Małkowska
tel. 32 267-42-18/19 wew. 306

poniedziałek i piątek od 7.00 do 15.00

środa od 11.00 do 15.00

pokój 325

tel. 267-42-18/19 wew. 306, 332

PROJEKTOWANIA

mgr inż. Monika Czylok-Golec

tel. 32 267-42-18/19 wew. 317

tel. kom. 609-022-661


mgr inż. Magdalena Gawron

tel. 32 267-42-18/19 wew. 317

 

mgr inż. Karolina Waśniewska
tel. 32 267-42-18/19 wew. 317


mgr inż. Bogusław Czyżewski
tel. 32 267-42-18/19 wew. 348

 

poniedziałek i piątek od 7.00 do 15.00

środa od 11.00 do 15.00

pokój 324

WYKONAWSTWA

mgr inż. Marcin Stasiak   

tel. 32 267-42-18/19 wew. 364

tel. kom. 660-420-906 


inż. Krzysztof Żądecki

tel. 32 267-42-18/19 wew. 363
tel. 605-334-402

 

od poniedziałku do piątku

od 6.00 do 14.00

pokój 113, 114

 

GEODEZJI

mgr Marcin Żurawiecki

tel. 32 267-42-18/19 wew. 313

tel. kom. 605-338-853


Agnieszka Szymbara-Staroń

tel. 32 267-42-18/19 wew. 313

poniedziałek, środa i piątek od 7.00 do 15.00

pokój 310Stawki za wydanie uzgodnień branżowych:
1h – 53,00 zł brutto
 
Stawka za odbiór i nadzór techniczny:
153,00 zł brutto
  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301