MPWiK Obsługa kienta Jakość wody 2015-2016r.

Jakość wody 2015-2016r.


Informacja o jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludność
dostarczanej przez MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie.Wyniki badań wody pobranej z 7 punktów na sieci wodociągowej.

 


2015r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca czerwca - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca sierpnia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca września - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca października - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca listopad - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia - pobierz plik (pdf)

 

2016r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca lutego (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca marca (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca kwietnia (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca maja (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca czerwca (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca czerwca (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca sierpnia (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań wody z miesiąca września (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca października (kontrola wew.) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca listopada (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań wody z miesiąca grudnia (kontrola wewnętrzna) - pobierz plik (pdf)
Wyniki badań wody pobranej z ujęcia głębinowego "Rozkówka".

 

2015r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca czerwca - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca sierpnia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca września - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca października - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca listopada - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia - pobierz plik (pdf)

 

2016r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca lutego (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wynki badań z miesiąca marca (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca marca (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca kwietnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąa maja (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca maja (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca czerwca (monitoring wewętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca lipca (monitoring wewętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca lipca (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca sieprnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca września (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca października (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca listopada (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)Wyniki badań wody pobranej z ujęcia głębinowego "Małobądz".

 

2015r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca czerwca - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca sierpnia - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badąń z miesiąca września - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca października - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca listopada - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia - pobierz plik (pdf)

 

2016r.

pobierz wyniki badań z miesiąca stycznia (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca lutego (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wynki badań z miesiąca marca (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca marca (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca kwietnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań wody z miesiąca kwietnia (monitoring przeglądowy) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca maja (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca maja (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wynki badań z miesiąca czerwca (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wynki badań z miesiąca lipca (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wynki badań z miesiąca lipca (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wynki badań z miesiąca sierpnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca września (monitoring wewnętrzny)  - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca października (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca października (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)
pobierz wyniki badań z miesiąca listopada (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia (monitoring kontrolny) - pobierz plik (pdf)

pobierz wyniki badań z miesiąca grudnia (monitoring wewnętrzny) - pobierz plik (pdf)


  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301