Obsługa klienta

Druki do pobrania

Rozmowy telefoniczne z osobami fizycznymi w zakresie spraw związanych z danymi osobowymi (informacje o umowach, fakturach, zadłużeniu, zleceniach itp.) pracownik Przedsiębiorstwa będzie prowadził po wcześniejszej weryfikacji danych rozmówcy tj. poprzez podanie nr klienta i nr umowy lub nr klienta i nr faktury, itp.

Korespondencję mailową z odbiorcami fizycznymi (osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne) Przedsiębiorstwo będzie prowadzić po wcześniejszym uzyskaniu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie korespondencji w drodze elektronicznej. Wzór oświadczenia jest dostępny poniżej.

Skargi/reklamacje prosimy składać na druku dostępnym poniżej.Zgodnie z art. 35 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) do spraw uregulowanych ustawą zmienioną w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączania ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe tzn. wnioski złożone przed 19.09.2021 r., a nie rozpoznane do tej daty, rozpatruje się na podstawie "Procedury załatwiania podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" z dnia 01.04.2013 r. zaktualizowanej w dniu 13.02.2017 r. 


W związku z powyższym, do czasu uchwalenia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Będzina obowiązuje dotychczasowy Regulamin zgodnie z Uchwałą nr XII/76/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2019 r. Cookies

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.

Polityka cookies