MPWiK O firmie Władze i struktura organizacyjna

Władze i struktura organizacyjna


Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki MPWiK w Będzinie. Jest ono reprezentowane jednoosobowo przez Prezydenta Miasta Będzina.


Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
1. Zdzisław Wolski - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Ewelina Czerniawko-Karcz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Krzysztof Żądecki - Sekretarz Rady Nadzorczej.


Zarząd MPWiK Sp. z o.o.

1. Rafał Pietrzyk - Prezes Zarządu.
2. Patrycja Szaleniec - Wiceprezes Zarządu.

3. Katarzyna Gembicka - Bazylak - Wiceprezes Zarządu.

 


 


Schemat organizacyjny MPWiK Sp. z o.o.

    otwórz plik


 

 

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301