MPWiK O firmie Status prawny

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba Spółki mieści się w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140. Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 273670861 oraz działa pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 625-19-54-711 wydanym w dniu 2 grudnia 1997 roku.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000078165

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie została powołana aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 1997 roku, nr Rep. A3146/97 i zarejestrowana w dniu 7 października 1997 roku w Sądzie Rejonowym - Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w Katowicach pod numerem RHB 14711.

Przedsiębiorstwo jest własnością Gminy Miejskiej Będzin, która posiada 100% udziałów Spółki (114 191 udziałów po 500,00 zł każdy). Wysokość kapitału zakładowego MPWiK sp. z o.o. wynosi 57 832 500,00 zł. Główną i najważniejszą działalnością Spółki jest produkcja, zakup, przesyłanie i dostawa wody dla potrzeb odbiorców indywidualnych i zbiorowych oraz przedsiębiorstw.

 

oznaczenie formy prawnej

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

firma, pod którą spółka działa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

skrót firmy

MPWiK Sp. z o.o.

dane o rejestracji

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

siedziba

kraj Polska, województwo śląskie, powiat będziński, gmina Będzin, miejscowość Będzin

adres

ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin

KRS

0000078165

NIP

625-19-54-711

REGON

273670861

numer konta bankowego

CITIBANK HANDLOWY nr: 65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

 

Przedmiot działaności


Podstawową działanością spółki jest produkcja i dostawa wody dla przemysłu, odbiorców indywidualnych i zbiorowych oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Przedmiotem działaności spółki według Polskiej Klasyfikacji działaności jest:


- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposazenia,


- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,


- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,


- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,


- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,


- Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
   i klimatyzacyjnych,


- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,


- Działaność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,


- Sprzedaż hurtowa drewna, materiuałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,


- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
   hydraulicznego i grzejnego,


- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

- Transport drogowy towarów,

- Pozostała finansowa działaność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
   z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

- Kupno i sprzedaż nieruchomosci na własny rachunek,

- Wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,

- Działaność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- Pozostale badania i analizay techniczne,

- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowalnych,

- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
   indziej nie sklasyfikowane,

- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
   działalność wspomagająca prowadzenie biura.


 


 


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie miasta Będzina
- pobierz plik pdf
 

    • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301