MPWiK Komunikaty

Komunikaty

24.04.2017 Przerwa w dostawie wody. W dniu 24 kwietnia br. na ul. Bema w Będzinie, w godzinach od 8.00 do 11.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.  Za związane z tym utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

21.04.2017 Przerwa w dostawie wody. W dniu 21 kwietnia br. na ul. Słowackiego w Będzinie, w godzinach od 6.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.  Za związane z tym utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

24.03.2017 Przerwa w dostawie wody. W dniu 24 marca br. na ul. Zagórskiej w Będzinie, w godzinach od 6.00 do 13.00 wystąpią przerwy w dostawie wody.  Za związane z tym utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

15.03.2017 Przebudowa kanalizacji w ulicy Okrzei. Szanowni Mieszkańcy. Informujemy Państwa, że w dniach 14 marca - 13 maja 2017r. MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie rozpoczyna inwestycję związaną z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z wymianą przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei w Będzinie - Grodźcu. Dodatkowo informujemy, że prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników prowadzone będą przez odrębną firmę na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie. W związku z prowadzonymi pracami występować będą utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie. Za zaistniałe utrudnienie serdecznie Państwa przepraszamy.

14.03.2017 Przerwa w dostawie wody. W dniu 14 marca br. na ul. Kopernika w Będzinie, w godzinach od 7.00 do 14.00 wystąpią przerwy w dostawie wody.  Za związane z tym utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301