MPWiK Gospodarka wodna Ujęcia wody

Ujęcia wody


MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie posiada trzy własne ujęcia głębinowe wody,
zlokalizowane na terenie miasta, a są to:

1. Ujęcie Małobądz B-1 zlokalizowane przy ul. Niemcewicza w Będzinie.

2. Ujęcie Małobądz B-2 zlokalizowane przy ul. Niemcewicza w Będzinie.

3. Ujęcie Rozkówka R-1 zlokalizowane przy ul. Piaskowej w Będzinie
    (Grodziec).   

Stacja mieszania wody na ujęciu "Rozkówka". 

                             
                                                                                   
Stacja mieszania wody na ujęciu "Małobądz".


  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301