MPWiK Gospodarka wodna Sieć wodociągowa w Będzinie

Sieć wodociągowa w Będzinie


Całkowita   długość  sieci  wodociągowej  (będącej  na  majątku MPWiK   Sp. z o.o.) na terenie miasta Będzina wynosi 199,9 km, z czego 165,0 km stanowi sieć wodociągowa, a 34,9 km to przyłącza. Charakterystyka materiałowa sieci wodociągowej (bez przyłączy) przedstawia się następująco:
 
  -  Żeliwo – 14,5 km
  -  Stal – 85,0 km
  -  AC – 2,2 km
  -  PE – 55,22 km
  -  Ocynk – 0,08 km
  -  Nieokreślony – 8 km
 
Dodatkowo przedsiębiorstwo eksploatuje ok. 35,6 km sieci wodociągowej wybudowanej w ramach Funduszu Spójności.
 
 
OBIEKTY:
 
Hydrofornie wody:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie posiada 5 hydroforni wody zlokalizowanych na terenie miasta, są to:
 
-       Hydrofornia Grodziec ul. Konopnickiej,
-       Hydrofornia Grodziec ul. Chopina,
-       Hydrofornia Warpie I ul. Kielecka,
-       Hydrofornia Warpie II ul. Andersa,
-       Hydrofornia Syberka ul. Skalskiego.
 
 
Pompownie wody:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie posiada 1 pompownię wody zlokalizowaną na terenie miasta. Jest to pompownia wody przy ul. Osiedlowej.  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301