MPWiK Gospodarka ściekowa Sieć kanalizacyjna w Będzinie

Sieć kanalizacyjna w Będzinie


Sieć kanalizacyjna w Będzinie liczy 120,4 km z czego 11,4 km to przyłącza. Sieć kanalizacyjna w Będzinie zbudowana jest z następujących materiałów:
  
   -  
żeliwo: 0,03 km
   -  beton: 53,1 km
   -  PVC: 27,5 km
   -  PE: 1,4 km
   -  kamionkowe: 8,9 km
   -  stal: 2,08 km
   -  nieokreślony: 16 km

W ostatnim czasie na terenie miasta wykonano inwestycje w ramach Funduszu Spójności dzięki którym w mieście powstało prawie 40 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie 30 km sieci kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano 2 i wybudowano 14 nowych przepompowni ścieków sanitarnych. Powstały również 4 przepompownie wód deszczowych.
 
 
OBIEKTY:
 
MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie posiada 13 własnych przepompowni ścieków, są to:
 
   -  Przepompownia Ścieków Syberka ul. Rewolucjonistów,
   -  Przepompownia Ścieków „Zamkowe” ul. Świerczewskiego,
   -  Przepompownia Ścieków „Ksawera” ul. Siemońska,
   -  Przepompownia Ścieków „Gzichów” ul. Armii Krajowej,
   -  Przepompownia Ścieków przy ul. Krasickiego,
   -  Przepompownia Ścieków ul. 15-go grudnia,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Bory,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Dąbrowska,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Rzemieślnicza,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Modrzewiowa,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Sportowa,
   -  Przepompownia Ścieków ul. Krasickiego 14,
   -  Przepompownia Ścieków UM ul. 11-go Listopada.
 
MPWiK Sp. z o.o. obsługuje 6 przepompowni wód deszczowych na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Będzinie. Są to:
  
   -  Przepompownia wód deszczowych przy ul. Spokojnej,
   -  Przepompownia wód deszczowych przy ul. Prostej,
   -  Przepompownia wód deszczowych przy ul. Wiejskiej/Zielonej,
   -  Przepompownia wód deszczowych przy ul. Kochanowskiego,
   -  Przepompownia wód deszczowych przy ul. Krasickiego,
   -  Przepompownia odwadniająca przy ul. Zagórskiej.  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301