MPWiK Aktualności Ceny za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków 2018-2021r.

Aktualności

25.05.2018 Ceny za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków 2018-2021r.MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie ogłasza taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 30 maja 2018r. do 29 maja 2021r.

pobierz cennik w pliku pdf
  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301