MPWiK Aktualności Osiedle Zamkowe

Aktualności

03.07.2017 Osiedle Zamkowe

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców ww. dzielnicy Będzina informujmy, iż woda z kranu nadaje się do kąpieli i mycia po przegotowaniu.

Woda z kranu nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania wody w misce ustępowej). Woda wykorzystywana do wszystkich innych celów musi zostać przegotowana.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.
 
Po uzyskaniu wyników badań potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - /Dz. U. 2015 poz. 1989/ zostanie wydany komunikat o poprawie jakości wody.

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301