MPWiK Aktualności Cennik usług na lata 2016 - 2017.

Aktualności

02.06.2016 Cennik usług na lata 2016 - 2017. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XXI/162/2016 z dnia 25 maja 2016r.
ogłasza:

Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.07.2016 do 30.06.2017r.
(rodzaje i wysokość cen i stawek opłat).


Pobierz cennik

  • Kontakt
  • Dyspozytor (całodobowo) tel. 32 267-60-06
  • Fax: 32 267-52-27 wew. 304
  • Centrala tel. 32 267-42-18; 267-42-19
  • email: poczta@mpwik.bedzin.pl
  • sekretariat tel. 32 267-42-18; wew.201,301